(kartoituskäynneistä, ajanvarauksesta, yhteydenotoista, asiakaskäynneistä, henkilötietojen käsittelystä ja riitatilanteista yms.)

SisustusInspire

Remontin kartoituskäynnit ovat ilmaisia, ja helppottavat urakkahinnan laskemisessa, jotta näemme pohjatöiden tarpeen sekä määrän, työn määrän ja laadun sekä tilan. Näin pystymme laskemaan tarkemman kustannusarvion työlle perustuen työn vaatimaan aikaan, kokemukseen ja työn vaativuuteen. Urakkatarjouksen lähetämme sähköpostitse ja se on voimassa pari kuukautta tai yhdessä sovitun ajan.

! Henkilötietoja säilytän varauskirjassani ja viesteissä vain tarvitun ajan, eikä niihin muut pääse käsiksi.
Joten saatan kysyä nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi joka kerta vain tehdäkseni varauksen sekä laskuttaakseni.

** Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). **